Lär känna studentrådet på årsmötet den 5 maj!

Vill du lära dig mer om hur det är att vara aktiv i en medlemsorganisation och få inblick i facklig verksamhet? Har du idéer och tankar om studenters situation? Kom på Akademikerförbundet SSR:s studentråds årsmöte – där har du som studentmedlem möjlighet att göra din röst hörd!

Årsmötet beslutar om riktlinjerna för nästa verksamhetsår och väljer en ny styrelse med uppdrag att genomföra de beslut som fattas. Som studentmedlem kan du både lägga fram en motion på vad kommande års studentstyrelse ska arbeta med samt kandidera till den nya styrelsen! Det kommer även finnas möjlighet att diskutera viktiga studentpolitiska frågor med de andra deltagarna, den sittande styrelsen och studentmedlemmarna som vill kandidera till styrelsen under nästa verksamhetsår.

Årsmöte - var, hur, när?

Datum: 5 maj 2017
Tid: 10:00-17:00
Plats: Konferenscentret, Akademikerförbundet SSR
Mariedalsvägen 4, Stockholm

Anmälan

Skickas till studentradet@akademssr.se senast den 14 april. I anmälan ska namn, adress, telefonnummer, utbildning samt eventuella allergier/specialkost framgå. Det finns fyrtioen (41) platser. Målet är att de närvarande studentmedlemmarna i första hand har en differentierad utbildningsinriktning och i andra hand en geografisk spridning. Platserna fördelas av studentrådets styrelse efter sista anmälningsdag.

Resa

Vi står självklart för dina resekostnader och mat under dagen. Information om hur du bokar kommer i deltagarbekräftelsen. Mer information om årsmötet kommer med handlingarna i mitten av april.

Kandidera till Studentrådets styrelse

Akademikerförbundet SSR:s studentråd är engagerade i utbildningspolitiska frågor och samlar kring 13000 medlemmar. Alla studerandemedlemmar har möjlighet att kandidera till studentrådets styrelse.

Vad gör studentrådet?

Studentrådet är studentmedlemmarnas politiska röst i förbundet. Vi representerar våra studentmedlemmars åsikter såväl internt i förbundets styrelse som externt i medier. Vi samarbetar även med andra studentorganisationer.

Vad gör studentrådets styrelse?

Styrelsen arbetar med att driva det fokusområde som beslutas om på årsmötet. I år har den moderna högskolan drivits, med bland annat integration och breddad rekrytering som främsta fokus. Studentrådets styrelse har cirka tre möten per termin, samt ett medlemsmöte på hösten och årsmötet på våren.

Vem kan kandidera?

Alla studentmedlemmar har rätt att kandidera eller nominera en annan studentmedlem till studentrådets styrelse. Det finns inga specifika krav på erfarenhet eller kompetens, det är dock meriterande om du har erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag och ett engagemang för utbildningspolitik! Studentrådets styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt fem till sju ledamöter. Ordförande, samt två ledamöter finns även representerade i förbundsstyrelsen för att tillföra ett studerandeperspektiv. För mer information angående de olika posterna, kontakta till studentradet@akademssr.se.

Ansökan

Skicka din ansökan i form av CV och personligt brev till val.studentradet@akademssr.se senast den 24 mars. Kom ihåg att ange om du söker ordförande eller ledamot! Intervjuer kommer att hållas löpande.

Skriv en motion

Finns det något speciellt som du tycker studentrådet ska arbeta med under kommande verksamhetsår? Skriv en motion! Motioner ska vara studentrådets styrelse tillhanda senast den 24 mars. Mejla din motion till studentradet@akademssr.se.

Varmt välkomna på årsmötet!
Akademikerförbundet SSR:s studentråd