Läs om internetbehandling i Socionomen!

Tillgänglighet, anpassning till det moderna samhället samt stöd i forskning gör den internetbaserade psykologiska behandlingen intressant.

Flera av oss som har arbetat länge med psykoterapi har sett mötet i rummet med en annan människa som förutsättning för en framgångsrik behandling. Men det finns åtskilliga som vittnar om att de fått god hjälp av behandling via internet.

I detta nummer, nr 7, ger Gerard Andersson, professor i klinisk psykologi, en översikt av kunskapsläget om internetbehandling i Sverige. Cecilia Svanborg, överläkare på Internetpsykiatrin Huddinge sjukhus, berättar om hur terapin fungerar i praktiken. Rolf Holmqvist, professor emeritus i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, skriver att internet öppnar möjlighet att utveckla nya behandlingsmetoder och tekniker.

Vad anser du läsare:
Kan de relationella möjligheterna bli verklighet genom ansikte-till-ansikte behandling på nätet? Hör av dig till Socionomen och berätta!

Pia Litzell Berg, redaktör för psykoterapidelen i Socionomen