Läs Socionomens sommarnummer!

Sommarnovell, ny forskning samt kuratorer som skapar evidens är en del av innehållet. Vi rapporterar också om fallet Kevin.