Leda med tillit – webbsänt seminarium

Här kan du se seminariet som hölls i samband med lanseringen av vår antologi Leda med tillit. I seminariet medverkar redaktören Peter Örn, forskarna Erik Blennberger, Klara Regnö och Susanna Alexius, civilminister Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman. Inleder gör förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR Heike Erkers.

Här kan du se seminariet "Leda med tillit" som hölls i samband med lanseringen av vår forskarantologi med texter om tillit och tillitsbaserad styrning. Boken har tagits fram för att bidra till debatten om ökat utrymme för professionen och en styrning som tar till vara kompetens och erfarenhet hos chefer och medarbetare. Texterna handlar om vad tillit är, hur mer tillitsbaserad styrning kan fungera, möjligheten till ett ökat utrymme för professionen och hur styrningen påverkar verksamheternas resultat. 

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening har lyft de problem som vi ser när det gäller ökad detaljstyrning, rädda och ibland tystade medarbetare och chefer. Vi har pekat på problemen med allt för stor administration och ett för litet professionellt utrymme med mycket manualbaserat arbete, ett osjälvständigt arbete där kunniga välutbildade människor görs mindre och deras kompetens, deras erfarenhet inte tas till vara.

Vi tror inte att komplexa verksamheter i välfärden kan ledas och styras så här. Vi tror inte att det ger medborgarna rätt välfärd och det attraherar inte medarbetare till dessa viktiga yrken.

Boken har getts ut av Idealistas förlag på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Den finns att köpa externt och kommer att användas internt för medlemmar och på seminarier.