Ledarskap efter #MeToo

Ulrika Sedell och Ullika Dahlén diskuterar #metoo och chefers ansvar i veckans upplaga av Chefspodden.

Vi kommer att ha ett före och ett efter #metoo. Det är dags att ta itu med makt, strukturer och dåliga värderingar – inte minst som chef. Tips och inspiration i veckans Chefspodd.

– Metoo är som ett vrål från kvinnor i alla branscher, alla samhällsskikt och alla åldrar. Kvinnor som har fått nog.

Det säger chefs- och ledarskapskonsulten Ulrika Sedell, författare till boken Bortom glastaket, och styrelseledamot i organisationen FATTA!, som arbetar för samtycke i praktik och lagstiftning. Tillsammans med Ullika Dalén, chefsjurist på Akademikerförbundet SSR, gästar hon veckans Chefspodd för att diskutera nästa steg efter #MeToo.

Vad kommer vittnesmålen i de många metoo-uppropen att betyda? Och hur kommer organisationer kommer att förändra och ta tag i trakasserier och osunda kulturer? Makt, strukturer och dåliga värderingar är något vi måste jobba aktivt med, särskilt i chefsposition. Det borde gjorts förut, men höstens händelser ger arbetet en välbehövlig extra skjuts.

Mer än ord på papper

Hur ser det ut i din organisation? Är ni rustade att hantera om vittnen träder fram och det kommer en anmälan? Har du som chef rätt kunskap om hur ni ska utreda och vidta åtgärder? Har ni rutiner och ett gott förebyggande arbete i din organisation?

Som chef behöver du ta upp detta till diskussion, tydliggöra vilka värderingar som gäller på arbetsplatsen och ha rutiner på plats. Ullika Dalén betonar särskilt att riktlinjer måste vara både tydliga och kända. De måste vara mer än bara ord på papper. Så se till att du som chef har kunskapen och har förberett din organisation.

Jämställdhet, goda värderingar, ett förebyggande arbete och en god arbetsmiljö är framgångsfaktorer, menar de medverkande. Och det krävs ett integrerat arbete som går hand i hand med annan planering och ledning. Det handlar om ett viktigt strategiskt arbete – inte en separat fråga. Och absolut inte något man kan välja att inte prioritera. 

Läs också:

up 132