Legitimation för kuratorer i vården snart i riksdagen

Regeringen ger nu besked om att att förslaget om att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska genomföras. Därmed är en viktig reform som ger ökad patientsäkerhet äntligen på väg att genomföras.

– Det här är en viktig dag för landets patienter och tusentals kuratorer inom vården. Det är kvittot på att facklig kamp lönar sig. Kravet på legitimation har vi drivit ända sedan förbundet bildades, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Regeringen kommer nu att skicka förslaget till Lagrådet. En proposition i frågan väntas under våren och de nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Syftet med en legitimation är framför allt att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att en kurator har rätt kompetens. Införandet av legitimation gör att även kuratorer i privat hälso- och sjukvård kommer att omfattas av skyldigheten att föra journal. Legitimationen kan återkallas vid grov oskicklighet eller uppenbar olämplighet att utöva yrket.

– Kuratorerna är idag den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte har legitimation och det är hög tid att den bristen rättas till, säger Heike Erkers.

Grunden för legitimation ska som huvudregel vara en hälso- och sjukvårdsexamen. För redan yrkesverksamma kuratorer föreslås övergångsregler.

Akademikerförbundet SSR organiserar åtta av tio kuratorer inom hälso- och sjukvården.

I juni 2015 gjorde en enhällig riksdag ett tillkännagivande om att en legitimation för kuratorer inom vården bör införas.

– Jag ger en eloge till regeringen för att den nu arbetar målmedvetet för ett riksdagsbeslut före sommaren, säger Heike Erkers.