Legitimation för kuratorer inom vården ökar patientsäkerheten

Vi trodde att landstingens främsta uppgift var att främja patientsäkerheten. Efter att ha läst SKL:s och flera landstings remissvar om en legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer undrar vi om så är fallet, skriver Heike Erkers i en debattartikel idag.

Regeringen har föreslagit att legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer införs från den 1 januari 2019. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, varnar i ett kritiskt remissvar för att det skulle motverka rörligheten på arbetsmarknaden. SKL hävdar också att yrkesrollen för kuratorer inom hälso- och sjukvård inte skiljer sig från den yrkesroll som kuratorer inom skola eller socialtjänst har. Hur patientsäkerheten påverkas diskuteras överhuvudtaget inte i remissvaret.

Men legitimation av yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården är inte till för att öka eller minska rörligheten på arbetsmarknaden, utan för att trygga patientsäkerheten, skriver Heike Erkers i Dagens Samhälle.

"En legitimation innebär en säkerhet för patienterna att den de möter i vården har rätt utbildning för sitt uppdrag, att personen arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och att personen kan bli av med sin legitimation om hen missköter sig. Det ger en säkerhet i att den behandling patienten får dokumenteras och vid behov följs upp. Varför anser inte SKL att patienter som träffar kuratorer ska ha rätt till samma patientsäkerhet som patienter som träffar annan högskoleutbildad personal i hälso- och sjukvården?"