Lika barn leka bäst – olika barn hittar på nya lekar

Illustration av en arbetsplats med UUA. Av Anneli Karlsson.

Välkommen på utvecklingslabb för näringsliv om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA).

UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som fungerar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. Varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort kan fortsätta gå miste om kompetensen hos personer med olika förutsättningar.

I denna utvecklingslabb får du en introduktion till UUA och en möjlighet att träffa andra som också vill se nya möjligheter. Tillsammans utforskar vi vad UUA kan innebära på våra egna arbetsplatser. Hur blir olikheter en tillgång och tillväxtmöjlighet?

Medverkar gör Gabriella Fägerlind, Implement Diversity, konsult med mångårig erfarenhet både internationellt och nationellt om mångfald i affärslivet och hur mångfald kan bidra till lönsamhet.

Vi som bjuder in är projektet Lärandeforum UUA som drivs av Akademikerförbundet SSR i samarbete med CSR Sweden, Funktionsrätt Sverige, KFO, Randstad, Sveriges företagshälsor, Swedavia Airports samt Vasakronan.

Tid: Tisdag 22 oktober 2019 kl 08.00-10.00 (frukost serveras från kl 07.30).
Plats: LRF, Franzéngatan 6, Stockholm (T-bana Stadshagen)

Anmäl dig genom denna länk:
https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42405C4173454B50417840

Läs mer om UUA på https://akademssr.se/UUA

Utskrivbar pdf - inbjudan till utvecklingslabb om UUA för näringsliv den 22 oktober 2019