Livsutrymmet begränsas vid avvisning

Personer som söker asyl i Sverige men som avvisas upplever att de behandlas som kriminella. Det visar en ny studie från Malmö högskola.

När flyktingar får ett avvisningsbeslut hamnar de i limbo. De kan inte påverka sin situation utan bara vänta på att lämna Sverige.

– Minuter efter beslutet om avvisning hamnar de i ett nytt tillstånd – deras livsutrymme blir mindre och mindre, säger Daniela DeBono, projektledare för studien, i ett pressmeddelande.

Hon och hennes kollegor har analyserat vilka gemensamma mönster som finns i 25 flyktingars erfarenheter av att söka asyl och få avslag, tiden i förvar i Sverige och i några fall om erfarenheterna av att återvända till landet de lämnat.

Tre erfarenheter sticker ut:

Väntan på avvisningen innebär rädsla för vad som kommer att hända när de återvänt, samtidigt som de inte längre kan göra något för att påverka sin situation.

Utvisningen uppfattas som ett straff och de upplever att de blir behandlade som om de vore kriminella bland annat genom att de blir inlåsta.

Deporteringsprocessen upplevs som obegriplig, svår att förutsäga och diskriminerande.

Dessa erfarenheter påverkar den psykosociala hälsan negativt, konstaterar forskarna.

– Systemet är så komplext att till och med vi som har jobbat med det här forskningsprojektet i 1,5 år har svårt att se hur det fungerar. För migranternas skull är det viktigt att öka transparensen. Men det behöver också bli bättre insyn för rättssäkerheten, säger Sofia Rönnqvist, en av forskarna.