LO, TCO och Saco bildar ny biståndsorganisation

LO, TCO och Saco bildar tillsammans en ny biståndsorganisation: Union to Union. Den nya organisationen kommer att samordna de fackliga organisationernas internationella utvecklingssamarbete.

Union to Union ersätter LO-TCO Biståndsnämnd. Arbetet med att stötta fackföreningar runt om i världen via svenska och globala fackliga organisationer är dock detsamma som tidigare. Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers kommer att representera Saco i den nya biståndsorganisationen. 

– Det känns både roligt och betydelsefullt att alla centralorganisationer kommer samarbeta för att stärka mänskliga rättigheter i arbetslivet globalt och minska fattigdomen runt om i världen, säger Eva Nordmark, ordförande TCO i ett pressmeddelande.