Lokalföreningen i Västra Götalandsregionen inbjuder till årsmöte

Varmt välkommen till årsmöte i lokalföreningen i Västra Götalandsregionen.

Tid och plats
Dag: 2019-01-24
Plats: Borås, Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, Rehabcentrum, ingång 10, lokal, Glasverandan.
Tid: kl. 17.15 – 20.00

Anmälan
Anmälan om deltagande skickas per mail till stig.roos@vgregion.se senast 2019-01-19
Föranmälda deltagare bjuds på lättare förtäring, ange eventuell livsmedelsöverkänslighet och exempelvis önskemål om vegetarisk kost.

Program

17.30 
Josefin Johansson, professionsstrateg på förbundskansliet kommer och informerar om införande av legitimation för Hälso och Sjukvårdskurator, som införs från och med 1/7-2019, senaste nytt om regelverk för validering och förutsättningar för framtida studenter som vill bli leg. Hälso och Sjukvårdskurator.

19.00
Årsmöte

Dagordning

1 Årsmötets behöriga utlysande.
2 Val av mötesfunktionärer. (Mötesordförande, mötessekreterare, justerare och rösträknare)
3 Styrelsens Verksamhetsberättelse. (Utskick i separat handling inför Årsmötet)
4 Val av föreningens styrelseordförande och styrelseledamöter för verksamhetsåret 2019.
5 Val av Kassör enligt stadgarna. (förslag att denna § utgår då föreningen inte hanterar egen ekonomi, handkassa eller likande)
6 Val av Valberedning.
7 Fastställande av verksamhetsplan för 2019.
8 Årsmötet avslutas.

Välkomna!

 

  • Datum och tid: 21 January 2019 kl. 17:15 - 20:00
  • Plats: Borås, Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, Rehabcentrum, ingång 10, lokal, Glasverandan.