Löneavtalsutbildning fördjupning avseende HÖK 17

Den här inbjudan gäller för de kommuner och landsting vars föreningar som har fullmaktshavare och som har varit med i minst en löneöversyn

Tid & Datum
11 april kl 10.00-16.00 (fika från kl  9.30)

Plats
Skövde, Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10.

Anmälan
Anmäl dig senast den 11 mars via vår onlinlänk. Glöm inte att ange eventuella allergier vid anmälan.

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du 3-4 veckor innan kursstart. Boka inga resor innan dess. Platsantalet är begränsat. Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Program

Fika från 09:30

10:00-12.00     
Presentation: arbetsplats, erfarenhet från HÖK
Den svenska modellen och märket, Diskussionsfrågor
Snabbrepetition HÖK, de 5 stegen
Lönestrukturer och löneanalyser

  Lunch

13.00 – 16.00 (med avbrott för fika)
 Lönestruktur – Individ  arbete och marknad
 Lönespridning, Diskussionsfrågor
 Statistikstöd, 
Målbilder
Personalekonomi, Budget

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Resor 
I samband med bekräftelsen på kursplats får du information om hur du bokar resor. Boka inga resor innan du fått kursbekräftelsen. 

Vid eventuella frågor kontakta assistent Jessica Blomström på jessica.blomstrom@akademssr.se

Varmt välkommen!

Akademikerförbundet SSR 

 

  • Datum och tid: 11 april 2019 kl. 10:00 - 16:00
  • Plats: Skövde, Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10