Löneavtalsutbildning fördjupning avseende HÖK 17

Den här inbjudan gäller för de kommuner och landsting vars föreningar som har fullmaktshavare och som har varit med i minst en löneöversyn.

Tid & Datum
28 november kl 10.00-16.00 (fika från kl 9.30)

Plats
Skövde, Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10.

Anmälan
Anmäl dig senast den 25 oktober genom att klicka på TILL ANMÄLAN . Glöm inte att ange eventuella allergier vid anmälan.

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du ca 4 veckor innan kursstart. Boka inga resor innan dess. Platsantalet är begränsat. Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Resor
I samband med bekräftelsen på kursplats får du information om hur du bokar resor. Boka inga resor innan du fått kursbekräftelsen.

Vid eventuella frågor kontakta assistent Jessica Blomström på e-post: jessica.blomstrom@akademssr.se

Varmt välkommen!
Akademikerförbundet SSR

 

  • Datum och tid: 28 november 2019 kl. 10:00 - 16:00
  • Plats: Skövde