Löneavtalsutbildning grund avseende HÖK 20

Utbildningen riktar sig till dig inom kommun och landsting i Göteborg, Halland, Väst, Södra mellersta Älvsborg, Nordvästra Götaland, Skaraborg, Örebro och Västmanland som inte har gått grundutbildningen i löneförhandling HÖK men vill ha delegation för att delta i löneöversyn 2020.

Då det nuvarande avtalet HÖK 17 går ut 31 mars 2020 kommer ett nytt avtal förhandlas fram under våren 2020 för att gälla från 1 april 2020. Du som ska bli lönedelegat i det nya avtalet behöver gå en grundutbildning som skall kompletteras med en webbaserad utbildning efter att det nya avtalet är tecknat.

Tid & Datum
29 januari kl 10.00-17.00 (fika från kl 9.30)
30 januari kl 9.00-16.00

Plats
Skövde, Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10.

Anmälan
Anmäl dig senast den 16 december via vår onlinelänk. Glöm inte att ange eventuella allergier vid anmälan.

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du under vecka 51. Boka inga resor innan dess. Platsantalet är begränsat. Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte.

Resor & övriga kostnader
I samband med bekräftelsen på kursplats får du information om hur du bokar resor. Boka inga resor innan du fått kursbekräftelsen.

Vid eventuella frågor kontakta assistent Jessica Blomström på e-post: jessica.blomstrom@akademssr.se

Varmt välkommen!

  • Datum och tid: 29 januari 2020 kl. 10:00 - 30 januari 2020 kl. 16:00
  • Plats: Scandic Billingen, trädgårdsgatan 10, Skövde