Lönegapet stort där kvinnor tjänar mer

I de kommuner där genomsnittslönen är hög, är också lönegapet mellan män och kvinnor stort. Störst är skillnaden i Danderyd, och lägst är den i Haparanda.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Universitetet i Toronto, skriver i en text i magasinet Fokus att hon i sin studie av löneskillnader på kommunal nivå har kommit fram till att i kommuner där kvinnor tjänar betydligt mer i genomsnitt jämfört med vad kvinnor tjänar i andra kommuner, så är samtidigt gapet till männens löner ännu större.

I Danderyd har männen i snitt en lön som är 79,5 procent över kvinnornas genomsnittliga lön, medan männen i Haparanda i genomsnitt har drygt 15 procent högre lön än kvinnorna.

Andra kommuner där skillnaden är stor är Täby, Lomma, Vellinge och Lidingö. Bland de kommuner där lönegapet är minst finns Bräcke, Berg, Övertorneå och Överkalix. 

Om man tittar på samtliga 290 kommuner har män en genomsnittlig löneinkomst som är 35 procent högre än kvinnors.

I sin text skriver Charlotta Mellander att det är viktigt att belysa dessa skillnader eftersom de gör att kvinnor får en relativt svagare position när det gäller makten över de ekonomiska resurserna i samhället.
Men att det också är viktigt att komma ihåg att skillnaderna inte nödvändigtvis handlar om diskriminering, utan delvis beror på faktorer som att kvinnor oftare arbetar deltid, är anställda inom offentliga sektorn och i högre grad utbildar sig till yrken som är lägre betalda.