Löneöversyn inom kommuner och landsting

Det är ett tag kvar tills det är dags för avtalsrörelse i kommuner och landsting. Det betyder inte att inget händer innan dess.

För år 2015 och 2016 finns det ingen centralt satt siffra inför stundande löneöversyner. Löneökningarna ska processas fram för varje kommun och landsting utifrån löneökningsbehovet inom organisationen. Akademikerförbundet SSR arbetar aktivt både centralt och lokalt för att löneprocesserna ska bli bra. Våra medlemmar ska kunna påverka sin lön genom sitt arbete. Välfärdens mycket kvalificerade arbeten måste värderas rätt utifrån svårighetsgrad, krav på utbildning och erfarenhet. Det måste också finnas en reell möjlighet att utvecklas inom sitt yrke och göra lönekarriär utan att nödvändigtvis bli chef.

Avtalsperioden för löneavtalet på den kommunala sektorn stäcker sig till 31 mars 2017. Löneavtalet är utvecklingsorienterat och omfattar en period av fyra år (från den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2017). Parterna är överens om att vi under avtalsperioden ska igenom ett digert partsarbete i syfte att förbättra tillämpningen och utvecklingen av den lokala lönebildningen.

För år 2015 och 2016 finns det ingen centralt satt siffra inför stundande löneöversyner. Löneökningarna ska processas fram för varje kommun och landsting utifrån löneökningsbehovet inom organisationen. Akademikerförbundet SSR:s lokalföreningar är aktiva i dessa processer och ska försöka uppnå samsyn med arbetsgivaren om organisationens löneökningsbehov. Avsikten med ett avtal utan centralt satt siffra är att ge den enskilda kommunen/landstinget större möjligheter att utveckla analyserna av lönestrukturerna – inom och mellan yrkesgrupper – för att sedan koppla detta till löneökningsbehovet inom organisationen. Därför behöver dialogen mellan organisationens budgetprocesser kopplas ihop med lönebildningsarbetet och analyserna av löneökningsbehovet i verksamhetens olika enheter.

Läs gärna mer om lokal lönebildning i dokumentet ”Stöd till lokal lönebildning” som du hittar här till höger.

Vi är aktiva och strävar efter att göra lönebildningen inom kommuner och landsting så transparent som möjligt så att våra medlemmar kan påverka sin lön genom sitt arbete. Välfärdens mycket kvalificerade arbeten måste värderas rätt utifrån svårighetsgrad, krav på utbildning och erfarenhet. Det måste finnas en reell möjlighet att utvecklas inom sitt yrke. Utbildning och erfarenhet ska löna sig och det måste finnas en ordentlig möjlighet att göra lönekarriär inom yrket.

Här hittar du våra avtal i kommunal sektor.