Lovande budgetbesked om legitimation för kuratorer

Regeringen lovar i budgetpropositionen för 2016 att arbeta vidare med frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Utmärkt, nu förväntar vi oss en snabb hantering mot ett färdigt förslag, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Kravet på legitimation för kuratorer i vården har drivits hårt och länge av Akademikerförbundet SSR, som organiserar mer än 79 procent av landets sjukvårdskuratorer.

I maj uppmanade också en enig riksdag regeringen att snarast lägga ett förslag om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Regeringen klargör idag i budgetpropositionen att den arbetar vidare med frågan.

– Legitimation för kuratorer är ett avgörande steg för att öka patientsäkerheten och främja det psykosociala arbetet i vården. Beskedet i budgetpropositionen är glädjande och visar att regeringen har lyssnat. Nu gäller det att gå från ord till handling. Vi utgår från att regeringen snarast lägger ut nödvändiga uppdrag till berörda myndigheter så att ett färdigt utbildnings- och legitimationsförslag kan presenteras, säger Heike Erkers.

Budgetpropositionen innehåller också andra positiva besked, inte minst de som gäller en snabbare etablering för nyanlända. Cirka 30 procent av de som söker asyl i Sverige i år väntas vara akademiker och samhällsvetare är den största utbildningsgruppen. De utgör upp mot en tredjedel av alla nyanlända akademiker. Trots det finns det idag inga kompletteringsutbildningar riktade mot den gruppen och det totala antalet utbildningsplatser har varit alldeles för litet.

Nu föreslår regeringen en stor satsning, som inte bara gäller kompletteringsutbildningar utan också validering och tidig kartläggning av de asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund, som i bästa fall ska kunna genomföras redan under den första månaden i Sverige.

– Våra medlemmar ser att detta är tydliga flaskhalsar i mottagningen och etableringen av nyanlända och vi välkomnar regeringens besked. Vi vet att det finns en fantastisk potential i alla samhällsvetare som nu kommer till vårt land, säger Heike Erkers.

– Genom att öppna upp och snabba på de här processerna kommer fler nyanlända snabbt i utbildning och därmed snabbare i arbete. Det är en vinst för de enskilda men det kommer också att berika vårt land, fortsätter hon.

Som tidigare aviserat innehåller budgetpropositionen även en satsning på socialtjänsten, sammanlagt handlar det om en miljard kronor under fyra år. Pengarna ska framför allt gå till ökad bemanning, men även till ökad kompetens och kvalitet.

– Det är oerhört positivt att regeringen ser behoven och inleder en upprustning av den sociala barn- och ungdomsvården. Socialtjänsten måste få förutsättningar för klara sitt viktiga uppdrag och det här är en bra början, säger Heike Erkers.