LSS under lupp

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en högaktuell socialpolitisk fråga. Hur ser handläggare på lagen och dess tillämpning? Har vi verkligen råd med LSS? Det är några frågeställningar som tas upp i Socialtjänstpodden.

Akademikerförbundet SSR, som organiserar LSS-handläggare och chefer, har sedan många år varit en röst i debatten om LSS. Senast med en artikel i Dagens Samhälle tillsammans med RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

I Socialtjänstpodden får vi höra mer om förbundets engagemang i frågorna och vi får också en inblick i hur arbetsvillkoren för LSS-handläggarna ser ut och hur det kan påverka tillämpningen av lagen.

Många av LSS-handläggarna menar att lagen över tid kommit att tillämpas alltmer restriktivt. Det bekräftas i en forskningsrapport som Akademikerförbundet SSR och Handikappförbunden beställt: ”LSS – målsättningen som försvann”.

Lennart Erlandsson, författare till rapporten, pekar på riktlinjer hos kommuner och Försäkringskassan som han menar inte är förenliga med lagens intentioner. Han skissar också på en modell för tillämpning av lagen och visar varför handläggare behöver ha kunskaper i socialt arbete för att kunna tillämpa LSS, och också SoL, som det är tänkt.

I podden samtalar Josefine Johansson och Camilla Sköld också om frågor som;  Varför har många reagerat så negativt på regeringens direktiv till sittande utredning om LSS? Vad borde regeringen göra i stället? Har vi verkligen råd med insatsen personlig assistans och assistansersättning?

Mer läsning