Lunchföreläsning: Föreningen SHEDO om självskadebeteende

Student

Akademikerförbundet SSR i samarbete med Betsek och Samsek bjuder in till föreläsning med Pia Ejeklint från föreningen SHEDO.

Pia kommer att berätta om sin historia med självskadebeteende och hur hon tog sig ur det efter 14 år. Hon kommer även att berätta om föreningen SHEDO och hur de jobbar för bl.a. bättre vård för patienter med självskadebeteende och ätstörningar. Såklart blir det även en frågestund!

Välkomna till lunchföreläsning om detta högaktuella ämne! Akademikerförbundet SSR bjuder på lunchmacka till de 30 första deltagarna samt kaffe.

Tid: 27 november 12.00-13.00

Plats: Hörsal A, Lindellhallen, Umeå universitet

Vid frågor kontakta Studentinformator.umea@akademssr.se

Varmt välkommen!