Lust, högmod och girighet på jobbet

mostphotos

Frossar du i arbete, inleder kärleksrelationer med dina kollegor och släpper lös din vrede på jobbet? Du är inte ensam. En ny rapport har undersökt hur det står till med de sju dödssynderna på landets arbetsplatser.

Det är rekryteringsföretaget Davvero som har låtit drygt tusen personer svara på frågor om de sju dödssynderna i arbetslivet. När det gäller högmod är det många som trillar dit. Hälften av deltagarna i studien tycker att det är vanligare att de lär sina kollegor saker på jobbet, än tvärtom. Särskilt män och personer mellan 30 och 39 hyser stor tilltro till sin egen förmåga.

Varken anställda inom privat eller offentlig sektor tycks däremot drivas av girighet i särskilt stor utsträckning. 44 procent skulle välja ett roligt jobb med låg lön. Enbart 16 procent skulle tacka ja till ett väldigt tråkigt men mycket välbetalt jobb. Deltagarna sjunker dock inte hur lågt som helst för att bli stimulerade på arbetstid, bara tre procent skulle välja ett mycket roligt jobb till priset av en mycket låg lön.

Många ger också efter för lust och kärlek: sex av tio skulle inleda en kärleksrelation med en kollega. Men de är inte lika sugna på att berätta för chefen, det skulle bara 13 procent göra. Särskilt män och yngre personer tänker inleda en relation om de blir kära i någon på jobbet.

I studien illustreras dödssynden avund av känslan att vara orättvist behandlad. De flesta är inte särskilt avundsjuka, bara sju procent känner sig mycket ofta orättvist behandlade på jobbet. Känslan är vanligare bland kvinnor och yngre personer. Det kan kanske hänga ihop med att män och äldre i större utsträckning släpper ut sin vrede? De visar eller berättar betydligt oftare när de är arga på chefer och arbetskamrater.

Lättja verkar inte vara något stort problem i arbetslivet. 69 procent av deltagarna svarar att de alltid anstränger sig så mycket som möjligt. Bara 2 procent säger att de gör så lite som möjligt. Störst skillnad är det mellan åldersgruppen 56–70 år, där 73 procent alltid anstränger sig till det yttersta, och gruppen 20–29, där 64 procent gör det.

Tre av tio frossar i arbete. 35 procent av männen och 30 procent av kvinnorna svarar att de är mer arbetsnarkoman än sina arbetskamrater. Känslan av att vara mindre arbetsnarkoman än sina kollegor är dubbelt så vanlig bland yngre jämfört med äldre medarbetare.

Läs mer:

Hon väljer alltid lusten

Akademikern Plus: Stenungsund skapar arbetsglädje

Akademikern Plus: Lockar med lön