Mailförbud är gårdagens lösning

Det gränslösa arbetslivet är en utmaning för både medarbetare och arbetsgivare. På många arbetsplatser behöver vi bli bättre att prata om tid och teknik för att undvika stress och ohälsa. 

För Akademikerförbundet SSR:s medlemmar är arbetsmiljö en högt prioriterad fråga. Vi menar att arbetstid, arbetsbelastning och resurser är faktorer som måste finnas med i dialogen om arbetets organisering. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress.

Här ställs höga krav på var och en att själv bedöma var den egna gränsen går, för att på så sätt själv se till att stänga av telefonen eller låta bli att läsa mail. Vi är alla olika, och vi behöver olika strategier för att klara av det gränslösa arbetet. Det är också viktigt i sammanhanget att arbetsgivaren uppmanar de anställda att sätta gränser och se till att få tillräckligt med återhämtning. Forskare betonar att denna gränslöshet och otydlighet ökar risken för uppkomsten av stress och ohälsa.

Förbud mot jobbmail efter arbetstid 

Redan 2014 gick en tysk minister ut med det då kontroversiella uttalandet att han önskade förbjuda arbetsrelaterad mail och telefonsamtal utanför arbetstiderna. Han hade tyska industrifack i ryggen och fick gehör hos landets stora biltillverkare. Stängda servrar under kvällar och helger, särskilda semester-program för att automatiskt fördela mail till kollegor i tjänst när mottagaren själv är på semester, föra register över timmar som de jobbat utanför kontoret i sitt tidssparkonto och att göra överenskommelser med chefer och kollegor rörande när den anställde är tillgänglig respektive inte är några konkreta exempel.

I Frankrike föreslås lagstiftning om att slippa hanteringen av mail efter arbetstid i en större lagpaket för arbetsmarknaden. På andra håll införs tysta timmar, siestarum och mailfriadagar. En del företag ser över möjligheten att ta bort eller kraftigt begränsa tillgången till funktionen ”svara alla” för att minska mail för kännedom och onödig informationsspridning medan andra överväger andra alternativ till kommunikationsvägar och meddelandesystem än just mail. Enligt uppgift ska Appels kontor i USA ha begränsat återkomsten till mailservrarna till de som befinner sig i byggnaden, men inte de som arbetar på distans. Det går helt på tvärs mot övrig utveckling just nu! 

Dialog enligt svenska modellen

Akademikerförbundet SSR tror inte på lagstiftning rörande mailhantering som fallet är ute i Europa. Vi är av åsikten att det här ska lösas arbetsplatsnära och inom den svenska modellen – i dialog mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Teknikutvecklingen är i grunden något positivt där tillgången till information närmast blivit en mänsklig rättighet. Det finns i grunden ingen skyldighet för anställda att vara tillgängliga på jobbmobil eller jobbmail utanför arbetstid, undantaget är de som har beredskap som finns i många kollektivavtal. Det finns inte heller någon skyldighet att ta med sig en jobbmobil hem.

Akademikerförbundet SSR vill fokusera på dialogen mellan chef och arbetstagare. Förbundet har tagit fram och sammanställt frågor som kan ligga till grund för resonemang och diskussioner om tid och teknikanvändning både på organisations- och medarbetarnivå. Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö sätter fokus på balansen mellan krav och resurser. På många arbetsplatser behöver vi bli bättre att prata om tid och teknik – vi behöver prata OSA! Läs mer här nedan om frågorna som passar utmärkt att ta upp på arbetsplatsträffar.

Läs mer om "Gränslöst arbete: Tid och teknik" här.