Makt utan mandat

Vilka är våra dolda makthavare i Sverige? Vilka är det som står bakom politiken? Professor Stefan Svallfors har studerat våra dolda makthavare.

De policyprofessionella är tjänstemän som utformar den politik som kommer att leda Sverige. Och sedan EU-valet är de en grupp som växer. De återfinns i regeringskansliet, PR-byråer, partikanslier med mera. 

Vi träffade Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Södertörns högskola och verksam vid Institutet för framtidsstudier. Stefan är medförförfattare till boken Makt utan mandat som kartlägger och problematiserar denna kår vilken roll de spelar i svensk politik.