Män som inte gillar karriärkvinnor

Glastaket har inte krossats. Det är 2015 och fortfarande ses kvinnliga chefer som bossiga och besvärliga.

Vi har väl alla hört historierna om glastaket. För mig var det under min sociologistudier som jag för första gången fick ett bra namn på de diskussioner som jag hörde omkring mig om skillnaden på manliga och kvinnliga chefer. Sällan till den kvinnliga chefens fördel. Därför är det inte alls glädjande läsning i rapporten Menn som ikke liker karrierekvinner. Tvärtom blir jag tämligen irriterad över att det 2015 fortfarande är så att manliga chefer får positivare omdömen än kvinnor.

Studien som ligger till grund är egentligen en norsk uppföljning på en Havardstudie från 2003. 102 kandidat- och masterstudenter har fått läsa en berättelse och utifrån den svara på ett antal frågor kopplade till berättelsen de nyss läst. Hälften av studenterna har fått en berättelse med ett mansnamn (Hans), andra hälften med ett kvinnonamn (Hanna). I övrigt är berättelserna identiska. Ändå svarar 52 procent av läsarna att de gillar Hans men bara 33 procent att de gillar Hanna. Hela 72 procent tror att Hans är en bra ledare medan motsvarande siffra för Hanna är 54. Istället upplevs Hanna som "bossig".

Männen gör skillnad

Intressant att notera är dock att om vi bryter ner resultaten på kön utifrån respondenterna så är det hos de manliga respondenterna vi ser skillnaderna. De kvinnliga respondenterna tycker lika bra om Hanna som Hans. Kvinnorna skulle lika gärna kunna tänka sig att arbeta med Hanna som med Hans och har ingen avvikande åsikt när det gäller vem av dem de helst tar emot råd från.

Rapportförfattarna finner resultaten något överraskande då en skulle kunnat förvänta sig att studenter 2015 skulle ha en något mindre stereotyp syn på kön. Jag kan bara hålla med dem och fortsätta att kämpa för att nästa undersökning ska se lite bättre ut…

För lite muntrare läsning vill jag däremot tipsa om Bortom glastaket, där du kan läsa om 26 inspirerande kvinnor som tagit sig genom glastaket. Du kan också läsa en av författarna Ulrika Sedells krönika om ämnet i Chefstidningen nummer 3 2015.