Män tjänar mer på jobbyte

Är du kvinna och vill byta jobb? Då får du räkna med att få mindre klirr i kassan jämfört med dina manliga kollegor som går i samma tankar, enligt en färsk rapport.

Löneskillnaderna mellan högutbildade kvinnor och män ökar betydligt de tio första åren efter examen. En bidragande orsak till det är att kvinnor och män inte tjänar lika mycket på att byta jobb.

Det här visar resultatet av en färsk rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, vid Linnéuniversitetet där man följt 120 000 personer som tog examen från högskolor och universitet mellan 1996-2002.

Redan när studenterna gav sig ut på arbetsmarknaden tjänade männen i snitt 9 procent mer, efter tio år låg skillnaden på 21 procent. När sedan forskarna tagit hänsyn till män och kvinnors olika utbildningar och att man arbetar i olika sektorer såg de att lönegapet efter tio år på arbetsmarknaden låg på 11 procent. 

Enligt rapporten byter ungefär lika många män och kvinnor jobb och vanligast är att man då får en högre lön. Men kvinnornas löneökning är mellan hälften till tre fjärdedelar så stora som männens.

Resultatet visar också att lönegapet påverkas av föräldraskap. Löneskillnaden mellan könen ökar nämligen runt tidpunkten för det första barnets födsel. 

Text: Stina Loman, Akademikern