Många mår bra av att jobba länge

Vi är friskare och jobbar längre, visar en rapport från Arbetsmiljöverket. – Mig får de bära ut med fötterna före, säger socionomen Ulf Höjer, 73, och skrattar.

Tillsammans med sin fru driver Ulf Höljer företaget Familjehemsguiden, som rekryterar, utreder, utbildar och handleder familjehem. Där jobbar han deltid som handledare och familjehemskonsulent. För honom var det en självklart att fortsätta arbeta efter 65.

– Det är kul att finnas i ett sammanhang och träffa olika människor. Jag har också möjlighet att reglera min arbetstid, jag tar lagom många uppdrag, säger Ulf Höjer.

Ulf Höjer är inte ensam. Enligt en forskningsrapport från Arbetsmiljöverket blir svenskarna äldre och friskare och kan därför jobba längre. Det kan vara svårt med fysiskt tunga arbeten, men mentalt krävande jobb klarar äldre lika bra, ibland bättre. Generellt påverkas inte kognitiva förmågor särskilt mycket före 70 års ålder.

Och det är bra att jobba länge. Både för samhället, som behåller erfarenhet och kunskap, och för individen, eftersom arbete hjälper till att strukturera tiden, skapar mening och uppmuntrar till aktivitet. Det som utmärker friska arbetsplatser är bland annat lagom arbetsbelastning och balans mellan jobb och fritid.

1968 började Ulf Höjer jobba på ett inackorderingshem för alkoholmissbrukare, och blev kvar inom den psykosociala sektorn. Innan pensionen var han anställd som föreståndare för ett hem för vård och boende i privat regi, parallellt med det egna företaget. Han upplever inga svårigheter med att stanna kvar i arbetslivet trots åldrandet. Snarare blir han respekterad för sin ålder och erfarenhet i mötet med ungdomar och familjer.

– Jag har också funnit ett annat lugn, mer harmoni i arbetet. Jag är säkrare. När jag var yngre var jag mer på tårna, i dag behöver jag inte ta varje fajt utan kan luta mig tillbaka mer.

Vad tror du behövs för att människor ska orka och vilja arbeta efter 65?

– Att man känner glädje i jobbet och fortfarande blir utmanad. För en del handlar det om ekonomi, det är en ganska stor ekonomisk omställning att gå i pension.

Tar samhället vara på äldres erfarenhet?

– Nej. Jag har flera gamla kollegor som slutat, och vars arbetsgivare sagt att det är synd att du som är erfaren och duktig ska sluta, har du lust att jobba lite timmar, men det är inte många som hör av sig sedan.

Hur länge tänker du själv fortsätta jobba?

– Tills de får bära ut mig med fötterna före, skrattar Ulf Höjer, och fortsätter:

– Nej, men jag fortsätter så länge jag kan göra nytta. Min fru lär väl signalera om jag blir för gaggig.

 

Läs mer om äldre och arbete

Fler äldre får nytt jobb

Vågar du bli gammal?

Tema rättvis rekrytering: Vem passar skon?