Manifestation i Örebro

Landets kuratorer manifesterar för införande av legitimation. Kampanjen uppmärksammas i dag i Nerikes Allehanda.

Några av länets kuratorer samlades på tisdagen utanför Universitetssjukhuset Örebro för att visa sitt stöd för Akademikerförbundet SSR:s kampanj för att driva på legitimationsfrågan.

Eva Holmberg, ordförande i Örebro läns regionförening, tryckte tillsammans med sina kollegor på vikten av legitimation ur patientsäkerhetssynpunkt. Hon påpekade också att merparten av landets kuratorer inte bara har socionomutbildade, utan också har en eller flera vidareutbildningar.