Människan före vinsten

Ingen väljer frivilligt den dödligt farliga resan, på farliga vägar, öknar och hav. Dagens rapport från PSI:s världskongress i Geneve.

I går kväll öppnades PSI:s världskongress. Under några dagar träffas 1 300 personer från hela världen för att diskutera, debattera och fatta beslut. Många viktiga fackliga frågor står på dagordningen. Idag har ett tydligt fokus legat på vilket samhälle vi vill bygga. Kongressens slogan People over Profit talar sitt tydliga språk. Vi vill sätta människan före vinsten.

Förbundets fokusområde Öppet Sverige blev styrande för vilka punkter vi valde att göra inlägg på idag. 

Förbundsordförande Heike Erkers gjorde följande inlägg:

Vi lever i en tid av stora folkomflyttningar. Aldrig tidigare har så många människor lämnat sitt hemland för att finna ett bättre liv någon annan stans.

Ingen väljer att lämna av fri vilja. Man lämnar för att man måste. Ingen väljer frivilligt den dödligt farliga resan, på farliga vägar, öknar och hav. Farorna lurar efter vägen, värst för kvinnor och barn där risken för sexuellt våld och våldtäkt är stor.

De flyr från krig och konflikter. De flyr från svält orsakad av torka och missväxt. De flyr för att de trakasseras och förföljs. De lämnar för att få ett arbete någon annans stans. Det finns många olika skäl, ett allt tydligare handlar om klimatförändringarnas påverkan på människors möjlighet att försörja sig.

Oavsett skäl finns ingenting som tyder på att detta kommer att vända. Det duger inte att Europa med några av världens rikaste länder fortsätter stänga sina gränser och bara ta emot några hundra tusen flyktingar samtidigt som fattigare länder i Mellanöstern och i Afrika har många, många miljoner människor i flyktingläger.

Vi har alla ett ansvar att tillsammans välkomna dem som kommer och hjälpa dem till ett bra och värdigt liv. För många nyanlända kommer arbetet att vara vägen in i det nya landet och då har vi, i fackföreningsrörelsen en nyckelroll.

Vi är närvarande på arbetsplatserna. Vi måste visa vägen. Vi måste ta kampen för att att migrantarbetare erbjuds anständiga jobb med kollektivavtal och anständiga arbetsvillkor. Vi måste ta kampen mot social dumpning.

Vänner. Ingen människa är illegal! Vi har alla samma mänskliga rättigheter.

Migranter och flyktingar, också papperslösa, har rätt bra liv med ett anständigt arbete och social trygghet.

*******

Jag yrkar bifall till styrelsens förslag till handlingsprogram avsnitt 3.4 och 3.5 samt resolution 10.