(M)änniskosyn

Politiska idéer, eller egentligen det mesta som rör samhällsfrågor, kan härledas till ideologi, värderingar och en viss människosyn. Ibland klart uttalade, ibland krävs analyser för att göra dem synliga.

Tyvärr har det blivit så att det allt oftare finns anledning att studsa till när man lyssnar till det politiska samtalet och fundera över värderingar och människosyn. Inte minst för att mota och avslöja rasism, både öppen och dold, och främlingsfientlighet.

Men det finns också en annan fråga som i alla tider fungerat som en värdemätare av det politiska klimatet. Det är synen på fattigdom och på dem, eller oss, människor som av olika anledningar hamnar på obestånd och tvingas söka ekonomisk hjälp från samhället. När olika aktörer agerar i de här frågorna så blottläggs värderingar och ideologier. Låt oss ta två aktuella exempel. Praktiskt socialt arbete i Strängnäs kommun å ena sidan och Moderaternas politik å andra sidan.

Utgångspunkten för båda exemplen är att de handlar om att adressera problem med långvariga behov av försörjningsstöd.  

Två skilda läger

I Strängnäs har kommunen har tagit initiativ till att det bildas team där socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassan samarbetar. Klienten som uppbär försörjningsstöd bestämmer tillsammans med socialsekreterare och jobbcoach vad hen bör göra för att komma till egen försörjning. Utifrån det tas en individuell plan fram. Förutom klientens så ses socialsekreterarnas kunskaper som viktiga.

Resultaten är mycket goda och kostnaderna för försörjningsstödet har halverats. I Strängnäs kommun beviljar man för övrigt familjer med försörjningsstöd extra pengar till jul. ” Vi gör det för att vi vet att familjer som får beviljat försörjningsstöd redan är ekonomiskt utsatta”, säger socialnämndens ordförande.

I det moderata lägret är tongångarna annorlunda. Här talar man om att långvarigt ”bidragsberoende” ska motverkas genom att ”bidragsfusk” ska stävjas. De som är "bidragsberoende" ska ”tvingas till att delta i samhällsnyttiga insatser” och lagen ska ändras så att socialtjänsten åläggs att göra hembesök hos alla som beviljas försörjningsstöd. Även oanmälda hembesök ska kunna göras. Ett lagstadgat bidragstak ska införas (inga julklappspengar här inte).

Värderingar och människosyn blottas

Som sagt, ibland behövs inga närmare analyser för att blottlägga värderingar och människosyn. Oavsett var man själv befinner sig på den politiska skalan så är det viktigt med politisk medvetenhet. Det handlar om vilket samhället vi vill ha.

Avslutningsvis så är det långt mellan Strängnäs och (M) och långt mellan (M) och värderingarna i  socialtjänstlagens portalparagraf.

Läs mer om Strängnäs i Chefstidningen.