MBL på europanivå

Arbetstagares rätt till information och konsultation som en fundamental social rättighet!

Idag träffas de europeiska parterna I den sektors sociala dialogen för statlig administration. På dagordningen återigen frågan om arbetstagares rätt till information och Konsultation, MBL på europanivå skulle man kunna saga. Tre direktiv på området finns, det äldsta från 2002 och nu ställer Kommissionen frågan om dessa  ska  skrivas om och om lagstiftningen på området ska förändras. Och vi ska enas med arbetsgivarna om ett gemensamt svar.

För oss svenskar där MBL står så stadigt, också I den statliga sektorn, är det stundtals svårt att förstå andra arbetsgivares oro, men vi inser också att det är viktigt att här visa att vägen fram är mer information och konsultation, inte mindre.

Teknikens utveckling gör ju numera dessa förhandlingar möjliga att genomföra hyffsat enkelt. Med texterna på skärmar kan man snabbt se hur en text förändras, och hur ett förslag blir I sitt sammanhang. Med ett enkelt knapptryck kom "rätten till information och konsultation som en fundamental social rättighet" tillbaka!