Med anledning av attacken i Trollhättan

Akademikerförbundet SSR beklagar det fruktansvärda illdåd som inträffat i Trollhättan idag och sörjer med elever, lärare, skolkuratorer och övrig skolpersonal. De medlemmar som behöver fackligt eller professionellt stöd är välkomna att ringa vår medlemsservice.

I skrivande stund har två personer dött och flera skadats efter den fruktansvärda attacken på Kronans skola i Trollhättan. Attacken riskerar att rubba tilliten för den svenska skolan för en lång tid framöver och påverka medlemmar såväl arbetsmässigt som privat. 

Medlemmar som behöver fackligt eller professionellt stöd är välkomna att ringa vår medlemsservice SSR Direkt på telefonnummer 08-617 44 71 eller via mejl, ssrdirekt@akademssr.se. Vi är i kontakt med några av våra medlemmar i Trollhättan för att stötta där vi kan. 

Från kommunens håll har man inkallat den operativa krisledningsstaben samt POSOM-gruppen. POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande och är kommunens stödgrupp vid kriser. Mer information om hur gruppen fungerar hittar du på kommunens hemsida

Kommunen har också öppnat två stödcenter dit anhöriga och människor med behov kan söka sig. Dessa finns på Kronans fritidsgård och Lextorpskyrkan.