Mediepolitisk utredare bakom SSR:s nya webb

Medieexperten Anette Novak, vars utredning ligger till grund för Akademikerförbundet SSR:s nya webbforum, blir regeringens nya mediepolitiska utredare. Hon ska bland annat lämna förslag på ”nya mediepolitiska verktyg” i samband med att presstödet i dess nuvarande form upphör.

Direktiven till utredaren tar, enligt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke, avstamp i att en av regeringens viktigaste uppgifter är att ”värna och stärka demokratin”. Förslagen bör ”främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor”.

Svårt men nödvändigt

Anette Novak är sedan en tid tillbaka vd för Interactive Institute Swedish ICT, ett statligt forskningsinstitut med fokus på experimentell it och design. Hennes nya uppdrag är både komplext och svårt – men framför allt nödvändigt, säger hon.

– Det känns inspirerande. Det vi har för ögonen i den här utredningen är demokratin, medborgarnas bästa och mediernas roll som en del i samhällsbygget, säger Anette Novak.

När Akademikerförbundet SSR i fjol bestämde sig för att satsa på sin digitala kommunikation var det Interactive Institute med Anette Novak i spetsen som fick uppdraget att analysera medlemmarnas behov och möjligheterna som digitala medier erbjuder. Resultatet blev förbundets nya webbforum som lanserades i februari, där medlemmarnas egna inlägg ges samma utrymme och ligger i samma flöde som både nyheter och förbundsinformation.

Förändrat medielandskap

– Med mobiltelefoner i fickan kan alla idag vara medier. De traditionella medieföretagen konkurrerar numera både med forna mediekonsumenter och globala giganter. Man ska inte begränsa sig till att tro att medier bara är samma sak som för tjugo år sen eller att nyheter bara är något som kommer från ett traditionellt medieföretag. Det finns en ofantlig möjlighet att engagera sig i frågor i en social, interaktiv värld. De här förändringarna vill vi lägga in i vår analys, säger Anette Novak.

Utredningen ”En mediepolitik för framtiden” ska vara klar den 30 april 2016, men en analys ska presenteras redan den sista oktober.