Medlare utsedda i flera tvister

Medlingsinstitutet har nu utsett medlare i flera aktuella tvister om kollektivavtal. I samtliga tvister gäller varsel om strejk från den 18 april.

Christina Rogestam och Göran Ekström har utsetts som medlare dels i tvisten mellan Unionen och Sveriges Ingenjörer från fackligt håll och Almega IT- och telekomföretagen från arbetsgivarsidan om nya kollektivavtal. De båda medlar även i tvisten om nytt kollektivavtal mellan Unionen och med Almega Medieföretagen.

När det gäller tvisten mellan å ena sidan Unionen och Sveriges Ingenjörer och å den andra sidan Almega Tjänsteförbunden om nytt kollektivavtal för branschen Svenska Teknik- och Designföretagen sköts medlingen av Malte Eriksson, Torgny Wännström och Anders Hammarbäck. De har också hand om tvisten mellan Unionen och Almega Tjänsteförbunden om nytt kollektivavtal för branschen Säkerhetsföretagen samt serviceentreprenad- och specialserviceföretagen och för branschen Utveckling och Tjänster.

I samtliga tvister har de fackliga parterna varslat om strejk från den 18 april.

Läs mer om medlarna på Medlingsinstitutets hemsida.