Mens är en facklig fråga!

Skambeläggande och okunskap kring mens hindrar kvinnor världen över från utbildning och utveckling. Bristande hygien hotar deras liv. Mens är en facklig fråga, fastslår de svenska fackförbunden.

Mens är i högsta grad en facklig fråga. Och ingen liten sådan. Det är den svenska fackföreningsrörelsen enig om. I en debattartikel i Dagens Arena i dag lyfter Akademikerförbundet SSR, tillsammans med Seko, ST, Vårdförbundet, Kommunal och Vision, menstruation som en livsviktig fråga både för kvinnors hälsa och rättigheter.  

Omkring 800 miljoner människor menstruerar varje dag runt om i världen. Trots det är mens något som ofta är belagt med både skuld, skam och tabu. ”På många håll pekas kvinnor som menstruerar ut som orena och nekas rätten till arbete under de dagar blödningen pågår. Mens är också i högsta grad en fråga om hälsa. Uppemot 88 procent av personer med mens har inte tillgång till kommersiella mensskydd. När toaletter och rent vatten saknas hotar svamp, infektioner och sterilitet,” skriver förbunden i Dagens Arena. 

– Fördomarna och okunskapen kring mens i kombination med bristande hygien hindrar många flickor och kvinnor från att gå i skolan eller arbeta. När möjligheten att försörja sig minskar blir det allt svårare att ta sig ur fattigdom. Det är oacceptabelt, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Beröringsskräck

Förbunden som står bakom debattartikeln är alla medlemmar i Public Services International – den globala fackliga federationen för offentliga tjänster (PSI). Inför PSI:s kongress i höst har de tillsammans med de nordiska facken inom samma sektor skrivit en motion för att lyfta frågan till en global nivå.

–  Det finns en bred samsyn kring detta. När vi tar upp det på världskongressen kommer det säkert att finnas representanter som inte är bekväma med det. Men det kan vi inte ta hänsyn till. Ibland måste man göra folk obekväma för att komma framåt i en fråga, säger Heike Erkers.

I Sverige nekas vi inte skolgång eller arbete vid mens, men det finns fortfarande en beröringsskräck kring och problematisk attityd till mens som påverkar kvinnor i arbetslivet. Mens och PMS används fortfarande som en ursäkt för att behandla kvinnor som oberäkneliga och opålitliga. Kvinnor framhålls som styda av sina hormoner och därmed mindre kompetenta och lämpliga för exempelvis ledarskap.

Viktig feministisk fråga

Samtidigt tas högst reella problembilder, som allvarliga menssmärtor eller endometrios, inte på allvar. Mensvärk ses som något man får stå ut med och inte något som bör tas hänsyn till. Den stora kostnaden bärs därför upp av individen själv. 

– Kvinnor betalar väldigt mycket för att ha mens. Det handlar inte bara om mensskydd och smärtstillande utan om missade arbetsdagar utan ersättning. Det tas för självklart att kvinnor sköter det själva i sin egen lilla verkstad. Det är en viktig feministisk fråga. Särskilt när man tänker på att kvinnor överlag har mycket lägre livslön än män, säger Heike Erkers.

Även transpersoner och ickebinära drabbas av fördomarna och stigmatiseringen av mens. Som fackförbund är det vårt ansvar att lyfta och normalisera frågan om menstruation, understryker förbunden i debattartikeln. ”Inom fackföreningsrörelsen måste vi våga tala om problemen med mens – på samma sätt som vi talar om andra hinder och förtryck.”

Lästips!

Läs också Sanna Blomgrens mensrapport från Indien.