Mer fokus på individen vid sjukskrivning

Allt fler blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Nya rekommendationer ska göra det lättare att anpassa sjukskrivningen efter varje patients speciella situation.

Mellan 2010 och 2015 stod psykiska sjukdomar för sex av tio sjukskrivningar. Under samma period ökade antalet sjukfall med 71 procent bland kvinnor och 63 procent bland män. Därför har Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen sett över rekommendationerna för sjukskrivning till följd av 17 psykiska diagnoser.

– Vår förhoppning är att det ska bli tydligare och finnas fler alternativ när det gäller sjukskrivningar, säger Regina Ylvén, utredare på Socialstyrelsen.

I de nya riktlinjerna finns fler alternativ för hur lång en sjukskrivning kan vara, beroende på hur allvarligt sjuk patienten är. Personer med psykisk ohälsa kan nu också bli sjukskrivna på deltid utifrån arbetsförmåga.

– Tidigare kunde det till exempel finnas en rekommendation för en diagnos där heltidssjukskrivning var det enda alternativet. Nu finns det fler steg. När sjukdomen är lindrig och arbetet innebär ett stöd kanske man kan undvika sjukskrivning, medan den som har en allvarligare svårighetsgrad av samma diagnos kan behöva vara sjukskriven på heltid, säger Regina Ylvén.

En annan del som har förändrats är att det nu står tydligt i rekommendationerna vilka funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar alla diagnoser kan ge.

– Det är viktigt att den informationen står i rekommendationerna eftersom funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning ligger till grund för läkarens bedömning av arbetsförmågan, tillsammans med diagnosen och arbetsbelastningen.

Socialstyrelsen har låtit medicinska experter granskat det nuvarande försäkringsmedicinska beslutsstödet för 17 psykiska diagnoser.

– Vi har gjort litteratursökningar men det finns inget vetenskapligt underlag när det gäller rekommenderad sjukskrivningslängd för olika diagnoser. Därför har experterna kommit med förslag på hur rekommendationerna ska uppdateras.

Rekommendationerna är vägledande och varje person ska, som tidigare, bedömas individuellt. De nya riktlinjerna börjar gälla i mitten av januari 2017.

Läs mer om sjukskrivning och psykisk ohälsa:

Så ska parterna stoppa sjukskrivningarna

Tygla odjuret – Så tar vi kontroll över den psykiska hälsan

Nu ska chefer bli bättre på att stötta anställda med psykisk ohälsa