Mer fokus på kärnkraft

Efter år av mätande och kontrollerande ska tilliten till professionen återupprättas. Nu sätts kärnverksamheten i centrum.

Läs hela artikeln på Akademikerns hemsida