Mer jämställt barnbidrag efter lagändring

Sedan den 1 mars 2014 delas barnbidraget automatiskt lika mellan föräldrarna. Förändringen har gjort att betydligt fler föräldrar än tidigare delar på barnbidraget, enligt siffror från Försäkringskassan.

Den 1 mars 2014 trädde lagändringen om automatiskt delat barnbidrag mellan föräldrarna i kraft. Bland föräldrapar med barn födda månaden innan lagändringen delade 3 procent på barnbidraget, medan motsvarande siffra månaden efter genomförandet är 54 procent.

Huvudregeln är att barnbidraget ska delas mellan barnets föräldrar. Men om föräldrarna är överens om att mamman eller pappan ensam ska vara mottagare av barnbidraget, kan de gemensamt välja detta. Över 40 procent av föräldrarna väljer att överlåta bidraget på den ena föräldern. I drygt 93 procent av fallen överlåts barnbidraget helt till kvinnan och i sju procent av fallen till mannen.

– Den stora överlämningen till kvinnor tyder på att kvinnorna ofta är projektledare i familjerna. Vi arbetar för att ännu fler ska dela på barnbidraget och vår utgångspunkt är att alla föräldrar ska vara i grunden likställda, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.