Mer pengar till vårt internationella arbete

Fler medlemmar betyder också mer globalt solidaritetsarbete och hjälp till fler utsatta människor. Vad vet du om vår Solidaritetsfond?

Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfonds verksamhet växer så det knakar. Varje yrkesarbetande medlems bidrag på 1 krona per månad ger drygt sexhundratusen kronor. Till det kommer gåvor och skadestånd från tvister som förbundet har drivit. 

Utöver de drygt 600 000 kronor i medlemsintäkter har Solidaritetsfonden under 2017 fått in över 100 000 kronor skadestånd i tvister med arbetsgivare runt om i Sverige och vi har också fått en del pengar i gåvor. I år lanserar vi också möjligheten att swisha ett bidrag till Solidaritetsfonden. Något att tänka på vid olika medlemsaktiviteter kanske?

Stöd till svältande och flyktingar

Under året som gick skänkte vi pengar till Världens barn för deras arbete med att förbättra livsvillkoren för barn och unga runt om i världen, och till Musikhjälpen för deras arbete mot handel med barn. Vi skänkte också pengar till Läkare utan gränser för deras arbete med hungersnöd i Nigeria och till Rädda barnens arbete med svälten i Sydsudan. Under sensommaren stod det klart att förföljelsen av Rohingyas i Burma liknar etnisk rensning och att flyktingarna i Bangladesh lever under mycket svåra förhållanden. Palmecentrets insamling #tryggaplatser var ett viktigt initiativ som Solidaritetsfonden valde att stödja.

Solidaritetsfonden stöder också långsiktigt utvecklingsarbete. Genom ett avtal med Palmecentret stöder vi en rad projekt i Burma, Mellanöstern och Södra Afrika.

20 år av internationellt stöd

För över tjugo år sedan beslutade vår kongress att inrätta en Soldiaritsfond för att stödja kollegor runt om i världen i deras fackliga arbete, i deras professioner och vid stora naturkatastrofer eller konflikter där behovet av humanitärt stöd är stort.

Under åren har Solidaritetsfonden delat ut mycket pengar. Både för humanitärt ändamål, för att stötta professionsutveckling och för att stötta facklig organisering. Vi har stött stora organisationer som UNHCR, Rädda Barnen och Läkare utan gränser och vi har stött mindre humanitära insatser genom vår fackliga international Public Services International (PSI). Långsiktigt har vi sedan över tio år exempelvis ett samarbete med socialarbetare i Krirgizistan, ett rent professionsstöd där vårt stöd hjälper dem att hålla igång sitt nyhetsbrev.

Ett annat professionsstöd går till ett traumacenter i Jerusalem där Al Marfa Mental Health Center arbetar med hela familjer som traumatiserats efter att en familjemedlem, inte sällan ett barn, fängslats. I Sydafrika har vi i tio år stött en facklig tankesmedja. Deras arbete med lönestatistik är imponerande och ett tidigare projekt om att få med arbetet kring Hiv/AIDS i kollektivavtalen gav ringar på vattnet.

Förbundets Solidaritetsfond gör skillnad och ditt bidrag är viktigt! Vill du veta mer om Solidaritetsfonden, kontakta förbundets internationella sekreterare Maria Östberg Svanelind.