Mer tjänstepension för kommun- och landstingsanställda

Snart blir det mer tjänstepension för över en miljon kommun- och landstingsanställda. Till nyår sänks nämligen avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen.

Det är tjänstepensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL och de äldre avtalen PFA 01 och PFA 98 som, från och med den 1 januari 2018, får sänkta avgifter. I genomsnitt sänks avgifterna för fondförsäkring med cirka 12 procent. För de drygt 1,1 miljoner anställda inom kommuner, landsting och bolag inom arbetsgivarförbundet Pacta, betyder det väsentligt förbättrade pensionsvillkor. Och kort och gott mer tjänstepension.

– Det är mycket positivt att parterna gemensamt kommit fram till nya bättre villkor för våra medlemmars tjänstepension. På så sätt kommer våra medlemmar att få en ännu bättre pension, mer pension för pengarna helt enkelt, säger Louisa Hegardt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Avgiftssänkningen är resultatet av ett partsgemensamt arbete. Utöver sänkta avgifter tillkommer också en lång rad andra viktiga villkorsändringar:

  • betygskrav som verkar för att de valbara försäkringsgivarna tillhandahåller ett konkurrenskraftigt produktutbud,
  • utbetalningsregler som stärker anställdas inflytande över tidpunkten när pensionen ska betalas ut, som samtidigt innebär minskad risk för att anställda missar att ta ut pensionen och som ytterligare betonar att pensionen i första hand ska utbetalas livsvarigt och inte som engångsbelopp eller tidsbegränsat,
  • informationskrav som säkerställer att anställda bland annat får bättre information om tecknade skydd för efterlevande (återbetalningsskydd) och om skyddets eventuella ekonomiska effekter för pensionen,
  • bestämmelser som möjliggör för arbetsgivaren att erbjuda löneväxling (eller särskild avsättning till pension) till en separat försäkring men med samma fördelaktiga avgiftsvillkor som gäller för tjänstepension i övrigt.

Många försäkringsgivare

Ansökan om att erbjuda försäkring till de nya villkoren har varit öppen för alla försäkringsgivare som är godkända av Finansinspektionen och som förbinder sig att uppfylla parternas anslutningsvillkor.

Det är därför glädjande att många försäkringsgivare ansökt om att erbjuda tjänstepensionsförsäkring för kommun- och landstingsanställda. Följande försäkringsgivare kommer att vara valbara för 2018: 

Traditionell försäkring:

Alecta, AMF och KPA Pension

Fondförsäkring:

AMF, Danica, Folksam LO Fondförsäkring, Handelsbanken, KPA Pension, Nordea, SEB, Swedbank och Svenska Lärarfonder