Migrationsverket identifierar fler misstänkta terrorister

Migrationsverket upptäcker allt fler misstänkta krigs- och terrorbrottslingar under asylprocessen. Kompetenssatsningar hos handläggarna ligger bakom resultaten, enligt verket.

Under det första halvåret i år har myndigheten stött på drygt 40 misstänkta terrorister och krigsförbrytare, rapporterar P4 Östergötland. Det kan jämföras med 20 fall under hela förra året. Orsaken till att fler misstänkta fall kunnat identifieras är enligt Migrationsverket att man gjort särskilda satsningar för att höja kompetensen hos handläggarna på de asylprövande enheterna.

Denna typ av fall är ofta svåra att upptäcka, då misstänkta personer ofta saknar eller har bristfällig dokumentation. Misstänkta ärenden skickas vidare till Säkerhetspolisen, Säpo, för vidare utredning. Under förra året skickades drygt 100 remisser vidare till Säpo, av totalt drygt 81 000 asylansökningar.

De personer som kan kopplas till krigs- eller terrorbrott fråntas rätten till asyl och utvisas så snart myndigheten bedömer att det är lämpligt. Utvisningen kan dock dröja i de fall där personerna riskerar dödsstraff eller tortyr i hemlandet.

Migrationsverket planerar att rekrytera regionala specialister på denna typ av ärenden, samt en nationell samordnare, enligt Ekot.