Migrationsverket kan inte längre ordna boende åt alla

Migrationsverket klarar inte längre uppdraget att erbjuda tak över huvudet för alla asylsökande som kommer till Sverige. Asylsökande kan därmed tvingas att ordna boende på egen hand, medan barnfamiljer ges förtur till de platser som finns.