Miljoner till forskning om ANDT-förebyggande

Örebro universitet får nytt anslag från Folkhälsomyndigheten för att fortsätta sin forskning om idéburna organisationers insatser för att förebygga bruk av alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT).

Projektet som bedrivs i Örebro universitets regi får nu 3,5 miljoner kronor från Folkhälsomyndigheten för fortsatt forskning under 2015, skriver Örebro universitet i ett pressmeddelande. Forskarna har bland annat tittat på ANDT-förebyggande arbete inom skolan och på fritiden, hur man arbetar genusinriktat och inom socialt utsatta grupper, samt hur man skjuter upp alkoholdebuten hos unga.

2015 är det sista året av fem för den ANDT-politik som riksdagen beslutade om 2011 och i år kommer stora delar av det mångåriga projektet att sammanfattas. Några delar har dock redan presenterats. I Socialmedicinsk tidskrift förra året uppmärksammades situationen för projektledare i idéburna organisationer, vilka mervärden och hinder de stöter på i sitt arbete och vad de lärt sig av sitt arbete.

”De idéburna organisationerna är viktiga resurser för det civila samhället men behöver ekonomiska och politiska förutsättningar. Vi ser att projektledarna anser att arbetet försvåras av kortsiktiga anslag, låg grad av förutsägbarhet och svagt intresse för att sprida kunskaper om deras arbete”, säger professor Charli Eriksson vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin i pressmeddelandet.

För att nå framgång i det förebyggande arbetet krävs ett ”strukturerat, målinriktat, forsknings- och kunskapsbaserat arbete”, fortsätter Eriksson.