Mindre onödigt utredande i äldreomsorgen?

Biståndshandläggare kan få mer tid för kvalificerat utredningsarbete och till uppföljning. Rapporter från Akademikerförbundet SSR och Kommunal spelar roll.

Så kom den då. Departementspromemorian med förslag på att kommunerna ska kunna bevilja serviceinsatser som till exempel hemtjänst, trygghetslarm och matservice utan biståndsbeslut. Syftet sägs vara att det ska förenkla administrationen och ge äldre större utrymme för självbestämmande. 

Promemorian innehåller också förslag om att kommunerna ska kunna erbjuda de som behöver äldreomsorg att flytta till ett särskilt boende för stöd, hjälp och annan lättåtkomlig service. Idag är tröskeln hög för de äldre som behöver stöd men inte omfattande omvårdnad att ansöka om plats i ett särskilt boende.

Inte minst har frågan om förenklad biståndsbedömning dragits i långbänk. Den förra regeringen tillsatte en utredning redan 2014 och först nu, tre år senare, finns det konkreta förslag på hur det kan gå till.

Akademikerförbundet SSR har varit med under hela resan. Som underlag för promemorian hänvisar socialdepartementet dels till ”Vem ska bestämma i hemtjänsten” en rapport som tagits fram på initiativ av Akademikerförbundet SSR, PRO och Kommunal. Dels till ”Matlåda med eller utan samtal” som vi utarbetat tillsammans med Kommunal. Rapporter, som med några år på nacken, spelar roll.

Med de ambitioner som torgförs i promemorian finns det anledning att känna tillförsikt. Rätt utfört kan förenklad biståndsbedömning stärka de äldres självbestämmande och leda till att biståndshandläggarrollen utvecklas med mer tid till kvalificerat utredningsarbete, till uppföljning och socialt arbete. 

Nu gäller det att frågan landar på ett bra sätt – och att det blir så kommer förbundet att bevaka! Läs promemorian du också och hör gärna av dig med synpunkter!