Mingel bland mässans montrar

Intressanta samtal och nya kontakter. För utställarna på årets Socionomdagarna är det två produktiva som snart går mot sitt slut.

Dag två är det lugnare bland Stockholmsmässans montrar. Besökarna har hunnit orientera sig och har hittat sina favoritutställare bland myndigheter, ungdomshem, kvinnojourer och ideella organisationer. Många har också hittat till Akademikerförbundet SSR:s monter, nära den centrala scenen. Den nya kampanjen "Slutsnackat", som lyfter socialsekreterarnas arbetsvillkor har väckt många nyfikna frågor. 

Både besökare och deltagare har passat på att skaffa sig nya och värdefulla kontakter inför framtiden. Men också lära sig mer om områden de inte är lika väl bevandrade i.