Missbruk och beroende i Socialtjänstpodden

Är missbruk och beroende en sjukdom eller ett socialt problem? Hur kan man arbeta med brukarinflytande? Vilken roll borde anhöriga spela i missbruks- och beroendevården?

Socialtjänstpodden gästas denna gång av Gunborg Brännström. Hon har ett långt CV när det gäller arbete med missbruks- och beroendefrågor. Bland annat var hon projektledare för det nationella utvecklingsarbetet som bedrevs inom ”Kunskap till Praktik”.

Är missbruk och beroende en sjukdom eller ett socialt problem? Hur kan man arbeta med brukarinflytande? Vilken roll borde anhöriga spela i missbruks- och beroendevården? Det är några av frågorna som lyfts. Och vilka råd ger Gunborg Brännström till kommuner och landsting för att de ska få till en fungerande samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård?