Möjligt ljus i mörkret om a-kassan

Det har börjat läcka nyheter från den stora socialförsäkringsutredningen. Tidningen Fokus avslöjar att såväl höjt ersättningstak som automatisk uppräkning med inflationen föreslås och att förslag om obligatorisk a-kassa inte kommer att läggas.

A-kassan har haft ett fryst tak sedan 2002, det vill säga i 13 år. Under den tiden har vi haft en inflation på 15 procent och en löneutveckling i snitt på mer än 33 procent. Därmed har a-kassan successivt urholkats. Till exempel får bara 13 procent av dem med heltidsanställning 80 procent av sin lön i a-kassa vid arbetslöshet. Den nuvarande a-kassan uppfyller inte idén om en inkomstbaserad omställningsförsäkring. Förra året visade Akademikerförbundet SSR till exempel i en rapport att a-kassan för flera olika typfamiljer nu har fallit till en nivå under försörjningsstöd.

– Om signalerna stämmer, att utredningen ska lägga förslag om ett höjt tak och att dagersättningen ska låsas mot inflationen, är det mycket positiva signaler. Det är också bra att man har lagt ner idén om att föreslå en obligatorisk a-kassa, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef för Akademikerförbundet SSR.

– Nu är det avgörande att utredningen, under den sista månaden av sitt femåriga arbete, lyckas landa i breda och hållbara lösningar för a-kassan. Vi har haft många förhoppningar vad det gäller den här utredningen, men lyckas man landa brett och förankrat i de här förslagen som nu har läckt ut har man verkligen nått någonstans.

– Vi avvaktar därför med spänning och stora förhoppningar slutbetänkandet som kommer senast den 2 mars och hoppas på en bred blocköverskridande kompromiss som kan hålla i decennier, avslutar Ursula Berge.