Mona Sahlin till Socionomdagarna

Tidigare S-ledaren Mona Sahlin kommer till Socionomdagarna i april. Hon kommer att leda ett seminarium om sitt nya uppdrag och socionomernas roll i förebyggandet av våldsbejakande extremism.

Mona Sahlin är sedan sommaren 2014 regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism. I ett extrainsatt seminarium (pass 2I) på Socionomdagarna den 14 april kommer hon att berätta mer om vad uppdraget innebär och var socionomerna kommer in i arbetet mot extremism.

Den nationella samordnaren har i uppdrag att förbättra sättet som myndigheter, kommuner och organisationer samverkar på såväl lokal som nationell nivå när det gäller arbetet med att ”värna demokratin mot våldsbejakande extremism”.

Som ett led i detta bör alla kommuner, enligt Sahlin, ha en handlingsplan mot extremism. Under 2015 kommer hon att besöka 100 kommuner och delta i ett antal konferenser.