Mönsterås är Årets folkhälsovetarkommun

Ett systematiskt och strukturerat folkhälsoarbete gör Mönsterås till årets folkhälsovetarkommun 2016. På torsdagen berättade de om sitt arbete på Beteende och Folkhälsa 2017 i Stockholm.

Utmärkelsen delas ut av Svensk Förening För Folkhälsoarbete. Juryns motivering lydde som följer:

”För att vara en så relativt liten kommun (cirka 13 000 invånare) är Mönsterås kommuns folkhälsoarbete både systematiskt och strukturerat och har en tydlig, konkret och praktisk målstruktur kopplat till tydliga rutiner för uppföljning som ger konkreta besked om vad som fungerat bra eller mindre bra.

Den politiska ledningen av folkhälsoarbetet är väl förankrat i kommunens högsta ledning.

Vi uppskattar särskilt arbetet med hälsan i ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt att kommunen väl integrerar civilsamhället i sitt folkhälsoarbete.”

Föreningens bedömning avser hur folkhälsoarbetet har bedrivits, och har inte bedömt eventuella effekter på befolkningens hälsa. Men enligt Ambjörn Thunberg, folkhälsosamordnare, och Madeleine Rosenqvist, ordförande för folkhälsorådet i kommunen, har effekterna varit goda.

En investering i hälsa

Konsumtionen av alkohol, tobak, droger och dopningspreparat har minskat bland kommunens ungdomar. Studiecirklar stärker stödet till föräldrar, som har möjlighet att tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter, få nya kunskaper och skapa nätverk. Kommunen ser hälsofrämjande som en viktig investering.

– Att arbeta med folkhälsa är alltid en besparing även om man inte kan räkna det i kronor och ören, säger Madeleine Rosenqvist.