Mot bättre arbetsmiljö i socialtjänsten?

Chefer måste vara insatta i sina anställdas arbetsmiljö. Det är nyckeln för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete, menar Eva Karsten, ansvarig inspektör för Arbetsmiljöverkets inspektion av socialtjänsten.

Myndigheten har sedan 2015 gjort en riktad inspektion av socialtjänsten i hälften av landets kommuner. Det var de många larmrapporterna om hög arbetsbelastning, personalomsättning och de ökade sjukskrivningarna som gjorde att regeringen gav Arbetsmiljöverket ett riktat uppdrag.

När arbetet nu lider mot sitt slut säger Eva Karsten att många utmaningar är kvar men att det finns också många tecken på en positiv förändring. Hon poängterar att socialsekreterare måste kunna lyfta brister i arbetsmiljön för att arbetsgruppen tillsammans med ansvarig chef ska kunna analyser och förebygga de risker som finns. Arbetsmiljöverket har också identifierat att socialsekreterare skulle behöva arbeta mer gränslöst mellan olika enheter för att kunna ge mer helhetsinriktat stöd. När organisation och arbetsbelastning inte möjliggör detta skapar det mycket frustration.

"Inte acceptabelt"

Eva Karsten lyfter också gamla så väl som nya utmaningar i den fysiska arbetsmiljön. Det är fortfarande allt för många socialkontor som saknar personlarm och utrymningsdörrar i besöksrummen. När nya lokaler utformas analyseras sällan riskerna och behoven i den aktuella kommunen mot politiska inriktningar om öppna receptioner och öppna kontorslandskap. Det är inte acceptabelt att socialsekreterare sitter på toaletten eller i vilrum för att kunna arbeta ostört, betonar Eva Karsten.

Mer om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, hittar du under fliken arbetsmiljö här på vår hemsida. Eller klicka dig in på Arbetsmiljöverkets hemsida