Motstridiga och oklara krav kan göra dig sjuk

Huvudvärk, nackont och psykisk ohälsa: Motstridiga och oklara krav är en giftig arbetsmiljörisk med betydande konsekvenser för hälsan, menar forskaren Stein Knardahl vid arbetsmiljöinstitutet i Norge.

Rollotydlighet och rollkonflikt är betydande riskfaktorer enligt Stein Knardahl. Det har framkommit i ett stort forskningsprojekt där man under flera år har följt mer än 5 000 anställda och deras arbetsinnehåll, arbetsmiljö, förändringar, attityder och arbetsförmåga. Resultaten ger ny kunskap om vilka faktorer på arbetsplatsen som påverkar hälsa och deltagande på arbetsplatsen. Det skriver Sunt arbetsliv som tittat närmare på Norska Idébanken, som samlar goda erfarenheter, inspiration och verktyg, i arbetet för bättre arbetsmiljö och ett inkluderande arbetsliv.

Frågan är inte bara aktuell i Norge. I mars presenterades svenska Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. I de nya föreskrifterna står det bland annat att ”arbetsgivaren ska se till att de anställda känner till förutsättningarna för sitt arbete och vilka befogenheter de har”. 

Rollotydlighet och rollkonflikt

Stein Knardahl pekar på två näraliggande dilemman: rollotydlighet och rollkonflikt. Rollkonflikt handlar om att anställda inte kan ta itu med viktiga uppgifter utan att det går ut över andra saker som de måste göra. Rollotydlighet å sin sida är när den anställda inte får tillräcklig information från ledningen om vad som krävs av hen, hur hen ska prioritera mellan mål och uppgifter och vad som är ”bra nog” i jobbet. Båda två situationerna kan orsaka frustration och irritation.

Det är då viktigt att leta upp rollkonflikterna och reda ut dem. Det kan man bland annat göra genom att ställa följande sex frågor:

Rolltydlighet:

  • Finns det beslutade tydliga mål för ditt jobb?
  • Vet du vad som är ditt ansvarsområde?
  • Vet du ungefär vad som förväntas av dig i jobbet?

Rollkonflikt:

  • Måste du göra saker som du menar borde göras annorlunda?
  • Får du uppgifter utan tillräckliga hjälpmedel och resurser för att genomföra dem?
  • Får du ta emot motstridiga krav från två eller flera personer?

Dessutom behöver anställda hjälp från chefer med att prioritera uppgifter på jobbet och ge dem god och tydlig återkoppling. Chefer måste också sätta sig in i eventuella rollkonflikter som de anställda blir utsatta för.

Friskfaktorer

Den norska forskningsstudien hittade också tre faktorer som kan bidra till att motverka att anställda utvecklar ångest och depression.

Stöd: Det påverkar arbetsvardagen mycket om man som anställd upplever stöd från sin närmaste chef, i form av hjälp och god återkoppling.

Rättvisa: Det är viktigt för människors psykiska hälsa att de upplever att chefens beslut är rättvisa.

Utmaningar: Det är helt avgörande för trivsel och motivation att få positiva utmaningar i sitt arbete.

Läs mer på Sunt arbetslivs hemsida eller på Norska Idébanken. Eller läs mer om vår kampanj, Knäck ohälsan