Mottagande av ensamkommande ska analyseras

Hur påverkar flyktingsituationen och ökningen av ensamkommande barn socialtjänsten? Socialstyrelsen har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys för att underlätta för den sociala barn- och ungdomsvården.

– Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande asylsökande barn till Sverige under förra året innebär ett hårt tryck på socialtjänsten i många av landets kommuner. För att få en samlad bild av hur situationen ser ut och underlätta för den sociala barn- och ungdomsvården behövs en fördjupad analys. Ensamkommande flickors utsatthet och behov är ett område där kunskaperna måste förbättras, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Flickors utsatthet, tillgången till tolkar och kompetensbehovet i socialtjänsten är tre områden som ingår i uppdraget. Utöver det ingår att se över kunskapsstödet till socialtjänsten i arbetet med ensamkommande barn och unga, samt ta fram ett kunskapsstöd för arbetet med nyanlända unga vuxna inom ekonomiskt bistånd. Dessutom ska man ta fram ett särskilt utbildningsmaterial till jour- och familjehem som tar emot ensamkommande, och utreda behovet av kunskapsstöd för personal på hem för vård eller boenden (HVB).

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2017 och Socialstyrelsen kommer att redovisa arbetet löpande i flera delrapporter fram till dess.